پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

ویژگی های نرم افزار کریر

محاسبات دقیق بارهای حرارتی و برودتی محاسبات کانال های انتقال هوا محاسبات لوله های سیال محاسبات کلی بار ساختمان محاسبات ناحیه ای کلی بار ساختمان محاسبات بر روی چارت سایکرومتریک تجهیزات و دستگاهای ساختمان محاسبه ضریب هدایت حرارتی

ویژگی های نرم افزار کریر

دانلود پروژه تهویه مطبوع کریر

تهویه مطبوع ساختمان مسکونی، ساختمان تجاری، ساختمان اداری، بیمارستان و...

دانلود پروژه تهویه مطبوع کریر
دانلود هندبوک ASHRAE

» دانلود هندبوک ASHRAE

دانلود هندبوک 2008 ASHRAE دانلود هندبوک تهویه مطبوع  ASHRAE  2008 HVAC Systems and Equipment   Contributors Preface Technical Committees, Task Groups, and Technical Resource Groups AIR-CONDITIONING AND HEATING SYSTEMS S01. HVAC System Analysis and ...
مطلب بیشتر

جداول تهویه مطبوع آب وهوایی شهرها

» جداول تهویه مطبوع آب وهوایی شهرها

جداول تهویه مطبوع مشخصات آب و هوایی شهرهای کشور جداول شامل: عرض جغرافیایی (Latitude)، طول جغرافیایی (Lorigitude)، ارتفاع از سطح دریا (Elevatior)، دمای حباب خشک در تابستان (Summer De ...
مطلب بیشتر

قالب وردپرس