پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

ویژگی های نرم افزار کریر

محاسبات دقیق بارهای حرارتی و برودتی محاسبات کانال های انتقال هوا محاسبات لوله های سیال محاسبات کلی بار ساختمان محاسبات ناحیه ای کلی بار ساختمان محاسبات بر روی چارت سایکرومتریک تجهیزات و دستگاهای ساختمان محاسبه ضریب هدایت حرارتی

ویژگی های نرم افزار کریر

دانلود پروژه تهویه مطبوع کریر

تهویه مطبوع ساختمان مسکونی، ساختمان تجاری، ساختمان اداری، بیمارستان و...

دانلود پروژه تهویه مطبوع کریر
انجام پروژه تهویه مطبوع

» انجام پروژه تهویه مطبوع

انجام پروژه تهویه مطبوع با نرم افزار کریر و دستی انجام پروژه کریر hap carrier انحام کلیه پروژه های تهویه مطبوع ساختمان مسکونی تجاری اداری و... همراه با فایل ورد کلیه ...
مطلب بیشتر

قالب وردپرس