یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

ویژگی های نرم افزار کریر

محاسبات دقیق بارهای حرارتی و برودتی محاسبات کانال های انتقال هوا محاسبات لوله های سیال محاسبات کلی بار ساختمان محاسبات ناحیه ای کلی بار ساختمان محاسبات بر روی چارت سایکرومتریک تجهیزات و دستگاهای ساختمان محاسبه ضریب هدایت حرارتی

ویژگی های نرم افزار کریر

دانلود پروژه تهویه مطبوع کریر

تهویه مطبوع ساختمان مسکونی، ساختمان تجاری، ساختمان اداری، بیمارستان و...

دانلود پروژه تهویه مطبوع کریر
تهیه گزارشات طراحی در نرم افزار کریر

» تهیه گزارشات طراحی در نرم افزار کریر

 تهیه گزارشات طراحی در نرم افزار کریر استفاده از نرم افزار HAP کریر جهت تهیه گزارشات طراحی پس از اینکه داده های مورد نیاز جهت آب و هوا، فضاها، سیستم هوا رسان و ...
مطلب بیشتر

وارد کردن داده ها در نرم افزار کریر

» وارد کردن داده ها در نرم افزار کریر

وارد کردن داده ها در نرم افزار کریر وارد کردن داده ها در نرم افزار HAP در گام بعدی از نرم افزار جهت وارد کردن داده ها در زمینه آب و هوا، ساختمان و تجهیزات حرارتی، ...
مطلب بیشتر

قالب وردپرس