شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸

ویژگی های نرم افزار کریر

محاسبات دقیق بارهای حرارتی و برودتی محاسبات کانال های انتقال هوا محاسبات لوله های سیال محاسبات کلی بار ساختمان محاسبات ناحیه ای کلی بار ساختمان محاسبات بر روی چارت سایکرومتریک تجهیزات و دستگاهای ساختمان محاسبه ضریب هدایت حرارتی

ویژگی های نرم افزار کریر

دانلود پروژه تهویه مطبوع کریر

تهویه مطبوع ساختمان مسکونی، ساختمان تجاری، ساختمان اداری، بیمارستان و...

دانلود پروژه تهویه مطبوع کریر
وارد کردن اطلاعات فضا در نرم افزار کریر

» وارد کردن اطلاعات فضا در نرم افزار کریر

وارد کردن اطلاعات فضای پلن ها در نرم افزار کریر hap carrier الف-در پنجره اصلی برنامه و در قسمت نمایش درختی بر روی آیتم (Space) کلیک کنید. اطلاعات مربوط به فضاها به شکل یک لیست ...
مطلب بیشتر

تهیه گزارشات داده های آب و هوایی کریر hap

» تهیه گزارشات داده های آب و هوایی کریر hap

تهیه گزارشات داده های آب و هوایی پس از وارد کردن داده های آب و هوایی در فرم مزبور در صورت نیاز می توان از آنها گزارش تهیه کرد. بدین منظور بایستی مراحل زیر طی شود: ...
مطلب بیشتر

قالب وردپرس