وارد کردن اطلاعات فضا در نرم افزار کریر

وارد کردن اطلاعات فضا در نرم افزار کریر

به اشتراک بگذارید

وارد کردن اطلاعات فضای پلن ها در نرم افزار کریر hap carrier

الف-در پنجره اصلی برنامه و در قسمت نمایش درختی بر روی آیتم (Space) کلیک کنید. اطلاعات مربوط به فضاها به شکل یک لیست در بخش نمایش لیستی در دسترس قرار می گیرد.

ب-در لیست ظاهر شده بر روی آیتم (New default space) دو بار کلیک کنید. فرم وارد کردن داده های فضاها ظاهر می شود.

پ-اطلاعات جمع آوری شده در مورد فضای اول را در این فرم وارد کنید. هنگام وارد کردن داده های مربوط به هر فضا، شما نیاز به ایجاد جداول، دیوارها، سقفها، پنجره ها، درها، یا سایه بانها داشته باشید. شما می توانید این کار را با انتخاب آیتم (Create new) انجام دهید.

ت-در این قسمت دکمه (OK) را فشار دهید تا اطلاعات شما ذخیره شود و به پنجره اصلی برنامه برگردید.

ث-برای وارد کردن داده های فضای دیگر، بر روی فضایی که ایجاد کرده اید، کلیک کنید تا منوی کرکره ای فضا ظاهر شود. در این منو گزینه (Duplicate) را انتخاب کنید. با این عمل یک کپی از فضای اصلی ایجاد می شود و فرم وارد کردن اطلاعات آن مشاهده می شود. این روش یک راه سریع برای ایجاد فضاهای جدید است که بر اساس داده های تعریف شده فضای قبلی صورت می گیرد.

ج-ابتدا نام فضای مورد نظر را وارد ساخته و سپس اطلاعات را برای این فضای جدید وارد کنید.

چ-در این قسمت دکمه (OK) را فشار دهید تا اطلاعات شما ذخیره شود و به پنجره اصلی برنامه برگردید.

ح-سه مرحله قبلی را برای هر تعداد فضا که نیاز دارید تکرار کنید.

روش وارد کردن اطلاعات هر قسمت در نرم افزار کریر

مشخصات عمومی فضا  (General)

این بخشی دربردارنده اطلاعات کلی در مورد فضا، شامل نام فضا، مساحت فضا و … می باشد.

آموزش نرم افزار کریر

بارهای داخلی فضا  (Internals):

بارهای داخلی در یک فضا، دربردارنده اطلاعاتی در مورد منابع جذب گرما در آن فضا است. همچنان که در شکلی زیر مشاهده می شود، این اطلاعات به ۵ گروه زیر دسته بندی می شود

. ۱- بارهای مربوط به روشنایی

۲- بارهای روشنایی های دیگر

۳- بارهای مربوط به تجهیزات الکتریکی

۴- بارهای مربوط به ساکنین بار مربوط به ساکنین تعداد افراد سطح فعالیت

۵- بارهای متفرقه

آموزش نرم افزار کریر

دفعات تعویض هوا در ساعت (ACH)

نوع ساختمان (ACH) نوع ساختمان (ACH)
آشپزخانه ۴-۲ کارخانه ۴-۱
اتاق خواب ۲-۱ استخر سرپوشیده ۱٫۵-۱
اتاق نشیمن ۱٫۲-۱ مغازه ۲-۱٫۵
توالت و دستشویی ۴-۳ کلاس درس ۳-۲
هال و راهرو ۲-۱٫۵ کتابخانه ۲
اتاق اداری ۲-۱٫۵ لابراتوار ۴
سالن ورزش ۲ مسجد ۲-۱
سالن رستوران ۲ گاراژ عمومی ۵-۴
سالن اجتماع ۳-۲٫۵ بخش های بیمارستان ۳-۲٫۵
بانک ۱٫۵-۱ اتاق عمل ۴
نمایشگاه ۳-۲

دسته بندی ساختمانها از نظر وزنی

وزن ساختمان وزن ساختمان دسته بندی
کمتر از ۳۰

بین ۳۰ تا ۷۰

بین ۷۰ تا ۱۳۰

کمتر از ۱۴۶٫۵

بین ۱۴۶٫۵ تا ۳۴۲

بین ۳۴۲ تا ۶۳۴٫۷

سبک

متوسط

سنگین

دیوارها، درها و پنجره ها Doors و Windows و  Walls

در این بخش انتقال حرارت از دیوارهای خارجی، پنجره ها، درها و انرژی گرمایی ناشی از تابش خورشید در طول ساعات مختلف روز بر روی پنجره ها محاسبه مي شود

آموزش نرم افزار کریر 2

 

سقف ها و نورگیرها :

در این بخش انتقال حرارت از سثف ها و نورگیرها و انرژی گرمایی حاصل از تابش خورشید بر نورگیرها در طی ساعات مختلف روز محاسبه می شود .

آموزش نرم افزار کریر 3

 

نفوذ هوا: (Infiltration)

این پدیده که در اثر نفوذ هوا از درز درها و پنجره ها اتفاق می افتد از طریق واحد Crim و cfm/fit و یا ACH محاسبه می شود.

آموزش نرم افزار کریر 4

 کف ها (Floors) :

این قسمت شامل اطلاعاتی در مورد انتقال حرارت از کف به فضا و یا برعکسی است. این قسمت شامل ۲ تابلوی زیر است:

۱- نوع کف  (Floor Type)

۲- داده های کف (Flo Or Data)

آموزش نرم افزار کریر 5