جداول تهویه مطبوع آب وهوایی شهرها

جداول تهویه مطبوع آب وهوایی شهرها

به اشتراک بگذارید

جداول تهویه مطبوع مشخصات آب و هوایی شهرهای کشور

جداول شامل:

عرض جغرافیایی (Latitude)، طول جغرافیایی (Lorigitude)، ارتفاع از سطح دریا (Elevatior)، دمای حباب خشک در تابستان (Summer De Sign Dry-Billb)، دمای حباب تر همزمان در تابستان (Summer COin Cident Wet-Billb)، تغییرات روزانه دما در تابستان (Summer Daily Range)، دمای حباب خشک در زمستان (Winter De Sign Dry-Billb)، دمای حباب تر همزمان در زمستان (Winter COincident Wet-Billb)

 

جدول-تهویه-مطبوع-شهرها

لوگو-دانلود carriersoft.ir