تهیه گزارشات داده های آب و هوایی کریر hap

تهیه گزارشات داده های آب و هوایی کریر hap

به اشتراک بگذارید

تهیه گزارشات داده های آب و هوایی

پس از وارد کردن داده های آب و هوایی در فرم مزبور در صورت نیاز می توان از آنها گزارش تهیه کرد. بدین منظور بایستی مراحل زیر طی شود:

  1. ابتدا در قسمت نمایش درختی روی گزینه (Weather) کلیک کنید.
  2. در قسمت نمایش لیستی گزینه (Weather properties) را انتخاب و روی آن کلیک سمت راست ماوس انجام دهید.
  3. در منوی ظاهر شده جهت مشاهده داده ها گزینه (Print/View input data) را نتخاب نمائید.
  4. در فرم گزارش داده های آب و هوا (شکل ۳-۴)، اطلاعات مورد نیاز و ماه مورد نظر را انتخاب کنید.
  5. جهت مشاهده داده ها گزینه (Preview) و جهت چاپ آنها گزینه (Print) را انتخاب کنید.
  6. نتایج به صورت زیر است:

آموزش کریر hap

آموزش کریر hap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

carier.ir